Sistemi per Macchinari conformi a EN ISO 14120 ed EN ISO 13857

Główne Standardy Bezpieczeń­stwa

Systemy wygrodzeń bezpieczeństwa zgodne z normą EN ISO 14120, kompatybilne z normą EN ISO 13857 i innymi normami referencyjnymi

Dyrektywy unijne i międzynarodowe wymagają, aby bariery otaczające maszyny były zgodne ze specyfikacjami konstrukcyjnymi i odległościami bezpieczeństwa. Bez takich wygrodzeń nie można używać maszyn.

Wygrodzenia bezpieczeństwa muszą na przykład:

 • być zaprojektowane i zbudowane tak, aby zapobiegać wspinaniu się po nich EN ISO 14120-5.18
 • być wyposażone w mocowania więzione, jeśli trzeba je zdemontować EN ISO 14120-5.19
 • zapewniać odpowiednią widoczność procesów EN ISO 14120-5.2.4
 • być umieszczone w odpowiedniej odległości od stref niebezpiecznych EN ISO 13857

EN ISO 14120 (Wyciąg)

Ogólne wymagania dotyczące projektowania i budowy osłon stałych i ruchomych

 • Rimozione dei componenti delle Protezioni Perimetrali Satech - EN ISO 14120-5.3.9

Usuwanie

EN ISO 14120-5.3.9

Zdejmowane stałe części osłon muszą być możliwe do usunięcia tylko za pomocą narzędzia. Osłony stałe należy zaprojektować w taki sposób, aby uniemożliwić ich łatwe usunięcie.
 • Rigidezza delle Protezioni Perimetrali Satech - EN ISO 14120-5.4.3

Sztywność

EN ISO 14120-5.4.3

Ramy osłon i materiały wypełniające należy dobrać i ułożyć w taki sposób, aby stanowiły sztywną i stabilną konstrukcję oraz nie ulegały odkształceniom.
 • Visibilità del macchinario delle Protezioni Perimetrali Satech - EN ISO 14120 5.9

Widoczność maszyny

EN ISO 14120-5.9

Jeżeli konieczna jest obserwacja pracy maszyny przez osłonę, należy stosować materiały o odpowiednich właściwościach (...) lub w przypadku zastosowania paneli siatkowych powinny one mieć odpowiednią wielkość oczek i odpowiedni kolor, aby umożliwić obserwację. Widoczność będzie lepsza, jeśli materiał siatki będzie ciemniejszy niż obserwowany obszar.
 • Reti Antiarrampicamento della Protezioni Perimetrali Satech - EN ISO 14120 5.18

Anty-wspinaczka

EN ISO 14120-5.18

Wspinanie się po schronach musi być, w miarę możliwości, uniemożliwione przez projekt. Przykładowo, wspinaczkę utrudnia usunięcie z zewnętrznej powierzchni schronu poziomych elementów konstrukcyjnych i poziomych elementów z siatki drucianej.

Ergonomia

EN ISO 14120, 5.2.5.3

Przestrzeganie zasad ergonomii (...) pomaga zwiększyć bezpieczeństwo poprzez zmniejszenie obciążenia i wysiłku fizycznego operatora.

Wytrzymałość

EN ISO 14120, 5.4.2

Osłony, na ile to możliwe, należy zaprojektować i zbudować z materiałów dobranych tak, aby były odporne na uderzenia i wstrząsy oraz powstrzymywały je.

Redukcja hałasu

EN ISO 14120, 5.16

Materiały należy dobrać w taki sposób, aby redukować hałas i wibracje (…), zminimalizować skutki rezonacji, która może przenosić lub wzmacniać hałas.

EN ISO 13857 (Wyciąg)

Odległości bezpieczeństwa zapobiegające sięganiu kończyn górnych i dolnych do stref niebezpiecznych

Sięganie ponad konstrukcję ochronną

EN ISO 13857, 4.2.2

Sięganie przez otwory o regularnym kształcie

EN ISO 13857, 4.2.4.1

Protezioni Perimetrali Satech - EN ISO 13857_Accesso attraverso aperture regolari
Wielkość otworu e odpowiada długości boku otworu kwadratowego, średnicy otworu okrągłego i mniejszemu wymiarowi otworu szczelinowego.
W przypadku otworów większych niż 120 mm należy stosować odległości bezpieczeństwa zgodnie z punktem 4.2.2.
* Jeśli długość otworu szczelinowego wynosi ≤ 65 mm, wtedy kciuk działa jak ogranicznik, a odległość bezpieczeństwa, na której należy umieścić ogrodzenie, może zostać zmniejszona do 200 mm, co zapewnia dużą oszczędność miejsca.
  • EasyGuard
  • ImpactGuard
  • FastGuard
  Minimalna odległość od zagrożenia 120mm
  • AdaptaGuard
  Minimalna odległość od zagrożenia 200mm
  • BlueGuard
  Minimalna odległość od zagrożenia 200mm

Zmniejszone odległości, większa oszczędność miejsca

Panele z siatką Satech zostały zaprojektowane tak, aby umożliwić instalację wygrodzeń w jak najmniejszej odległości od zagrożenia, dzięki temu możesz mieć miejsce dla swoich maszyn.

Dostęp kończynami dolnymi

EN ISO 13857, 4.3

Gdy dostęp przez otwór kończynami górnymi nie jest przewidywany, dopuszcza się stosowanie wartości podanych w tej tabeli do określenia odległości bezpieczeństwa dla kończyn dolnych. 

Wymiar e odnosi się do tych samych rodzajów otworów, które zostały wskazane w pkt 4.2.4.1.

* Jeżeli szerokość najwęższego otworu szczelinowego wynosi ≤ 75 mm, odległość można zmniejszyć do ≥ 50 mm
* * Otwory szczelinowe o wartości e > 180 mm i otwory kwadratowe lub okrągłe o wartości e > 240 mm umożliwiają dostęp całym ciałem.

Inne standardy bezpieczeństwa

 • Ispettore intento ad eseguire una Valutazione dei Rischi secondo la Normativa EN ISO 12100 - Satech

EN ISO 12100

Zasady oceny i Redukcji Ryzyka w projektowaniu maszyn

CZYTAJ ARTYKUŁ
 • Nuovo Regolamento Macchine (UE) 2023/1230 - Un Cambiamento Rivoluzionario per la Sicurezza e la Conformità nel Settore Industriale

Nowe Rozporządzenie w sprawie Maszyn (UE) 2023/1230

Wymagania dotyczące bezpieczeństwa w projektowaniu i budowie maszyn

CZYTAJ ARTYKUŁ
 • EN ISO 14119: Dispositivi di Interblocco associati ai Ripari Industriali - Satech

EN ISO 14119

Urządzenia Blokujące dla osłon przemysłowych

CZYTAJ ARTYKUŁ
 • EN ISO 10218-2 - Protezioni perimetrali per robot industriali - Satech

EN ISO 10218-2

Wymagania bezpieczeństwa dotyczące robotów przemysłowych

CZYTAJ ARTYKUŁ

Potrzebujesz oferty?

Napisz do nas, aby otrzymać bezpłatną, niezobowiązującą ofertę.

uzyskać bezpłatną ofertę

Globalna dystrybucja I dostępność oferty

Rozwiązania Satech są dystrybuowane lokalnie w ponad 40 krajach na całym świecie.

Skład systemów, dostępność produktów i specyfikacje techniczne mogą się różnić w zależności od obszaru geograficznego, który Cię interesuje.

Lokalny przedstawiciel firmy Satech jest zawsze dostępny, aby pomóc w wyborze i zapewnić najświeższe informacje.